A A A
Tekststørrelse T T T T

Spesialundervisning ved Voksenopplæringen i Modum

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av et tilpasset opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område, har etter sakkyndig vurdering rett til spesialundervisning (Opplæringsloven § 4A-1, 4A-2 og 5-1). Dette kan gjele voksne som:

  • etter sykdom eller skade har behov for opplæring eller vedlikehold av grunnleggende ferdigheter
  • har lærevansker
  • har behov for å lære mer eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter
  • relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter pga ervervede språkvansker og talevansker
  • har synshemming/hørselsvansker
  • har lese- og skrivevansker
  • har matematikkvansker
  • trenger tilpasset grunnskoleopplæring i deler av fag eller hele fag (hovedfagene)
  • har behov knyttet til å mestre dagliglivets gjøremål (ADL)

Inntak av nye elever går via PPT i kommunen, og den voksne henviser seg til PPT. PPT kartlegger og og utsteder en sakkyndig vurdering som gir rett til spesialundervisning. Deltakere som allerede er elever ved Voksenopplæringen meldes opp til ny vurdering hos PPT gjennom sin lærer ved Voksenopplæringen.

"Henvisningsskjema for voksne til PPT Modum, Sigdal og Krødsherad" finner du på hjemmesiden til PPT under fanen "SKJEMA".