A A A
Tekststørrelse T T T T

For elever ved VO

  • Du viser gjensidig respekt og toleranse
  • Du følger regler
  • Du møter til riktig tid
  • Du gir beskjed ved fravær
  • Du møter forberedt til timene
  • Du er med og utarbeider din individuelle opplæringsplan
  • Du holder deg oppdatert om det som angår deg
  • Du bidrar til å skape et godt sosialt miljø ved skolen