A A A
Tekststørrelse T T T T

Gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Denne informasjonen er tilgjengelig på flere andre språk, blant annet arabisk, dari, tigrinja. Se link: Info.brev

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

  • norsk (550 timer), og
  • samfunnskunnskap (50 timer)

Opplæringen er gratis i tre år

  • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
  • fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om

  • permanent oppholdstillatelse, og/eller
  • statsborgerskap

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller

  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

Praktisk informasjon

Du må selv kontakte voksenopplæringen i kommunen der du er folkeregistrert for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter kontakt voksenopplæringen.

Du kan også finne informasjon på www.imdi.no og www.udi.no