A A A
Tekststørrelse T T T T
Hjem > Artikkel

Om Voksenopplæringen i Modum, Sigdal og Krødsherad

En fleksibel og lærende organisasjon tilpasset hver enkelt.

Ansvar - Likeverd - Trygghet

Vitnemål motiv_225x300

Hvem er vi?

Midt i Vikersund sentrum, i Vektergården i Vikersundgata, finner du Voksenopplæringen i Modum.

Lokalene våre ligger sentralt og lett tilgjengelig i forhold til buss og tog.

Bygget vårt har heis og er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Vi tilbyr undervisning til ulike grupper elever fra Modum, Sigdal og Krødsherad.

 • Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
 • Grunnskole for voksne
 • Spesialundervisning inkl. logopedtjenester og synspedagog

Vi tilpasser undervisningstilbudet til hver enkelt elev.

Undervisningen hos oss er hjemlet i Opplæringsloven § 4A-1, §4A-2 og introduksjonsloven §17, §18 og §19.

 

Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige styres etter introdukjsonsloven §17, §18 og §19 og læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

De som kommer til Norge som flyktning eller på grunnlag av familiegjenforening, har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 600 timer (300timer før 01.01.12). Disse timene må tas innen 3 år.

Etter disse obligatoriske timene er gjennomført, har man mulighet for å få mer gratis norskopplæring i løpet av de 5 første årene etter at man har fått opphold i Norge.

Deltagere som har rettigheter ifølge introduksjonsloven, får gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Andre må selv betale for timene.

Norsk og samfunnskunnskap er beregnet for

 • Flyktninger (gratis)
 • De som har oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening (gratis)
 • Andre fremmedspråklige som har behov for norskopplæring (disse må selv betale for timene)

Nors og samfunnskunnskap for fremmedspråklige foregår både dag- og kveldstid.

 

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæringen styres av opplæringsloven §4A-1: Rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Grunnskole for voksne er et tilbud til de som ikke har fullført ordinær grunnskole uavhengig av årsak og til de som evt. har behov for å ta opp enkelte fag.

Grunnskolen vår er i utgangspunktet 2-årig og læreplanen er som i ordinær grunnskole, Kunnskapsløftet 06 (LK06).

Det er avsluttende eksamen etter 2.året, en muntlig og en skriftlig eksamen hvor man vurderes etter kompetansemålene etter 10.trinn i LK06.

Grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven §4A-1 kan også kombineres med norskopplæring etter introduksjonsloven §17, §18 og §19.

 

Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning på grunnskolens område og kun til innbyggere i Modum. Spesialundervisningen er hjemlet i opplæringsloven §4A-2:

Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning for å utvikle eller holde ved like grunnleggende kompetanse.

Ved voksenopplæringen har vi i tillegg til spesialpedagoger, logoped som kan bistå i forbindelse med tale- og språkvansker etter hjerneslag og nevrologiske sykdommer.

 

Hva forventer vi av deg?

Som elev ved voksenopplæringen forventer vi at:

 • Du viser gjensidig respekt og toleranse
 • Du følger regler
 • Du møter til riktig tid
 • Du gir beskjed ved fravær
 • Du møter forberedt til timene
 • Du er med og utarbeider din individuelle opplæringsplan
 • Du holder deg oppdatert om det som angår deg
 • Du bidrar til å skape et godt sosialt miljø ved skolen

 

Kontaktinformasjon

Vektergården

Telefon

32 778 67 30

Vikersundgt 8

Rektor

32 78 67 40

3370 Vikersund

E-post inspektør

Kristin.Kihle.Andersen@modum.kommune.no

 

E-post kontor

Marzena.Fossheim@modum.kommune.no

 

www.modumvo.custompublish.com