A A A
Tekststørrelse T T T T
Hjem > Artikkel

Påmelding og informasjon

Nyttig prøveinformasjon

Påmelding til prøver

Skal du ta samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve eller norskprøve? 

Send påmelding til Camilla Løkvik Lingaas, e-post: camilla.lokvik.lingaas@modum.kommune.no. Eventuelt gi kontaktlærer/ respesjon beskjed.

 • Navn (fornavn og etternavn)
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fødselsnummer event. DUF nummer
 • Ønsket prøve

Priser

 • Samfunnskunnskapsprøve, gratis første gang (ellers 750,-)
 • Statsborgerprøve, 750 NOK
 • Norskprøve, (både muntlig og skriftlig) gratis første gang. Senere koster det:
  • Skriftlig kr 900,- (kr 300,- per delprøve)
  • Muntlig kr 900,-

Skolen sender faktura.

Neste prøvedato i 2018

Tirsdag, 03.april - Samfunnskunnskapsprøve/ statsborgerprøve

*NB! Det vil også være mulighet for å ta norskprøve, i perioden 22. mai–1. juni (nærmere dato kommer).