A A A
Tekststørrelse T T T T
Hjem > Artikkel

Påmelding og informasjon

Nyttig prøveinformasjon

Påmelding til prøver

Skal du ta samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve eller norskprøve? 

Send påmelding til Camilla Løkvik Lingaas, e-post: camilla.lokvik.lingaas@modum.kommune.no. Eventuelt gi kontaktlærer/ respesjon beskjed.

 • Navn (fornavn og etternavn)
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fødselsnummer event. DUF nummer
 • Ønsket prøve

Priser

 • Samfunnskunnskapsprøve, gratis første gang, ellers 750,- (1.500,- med tolk).
 • Statsborgerprøve, 750 NOK
 • Norskprøve, (både muntlig og skriftlig) gratis første gang. Senere koster det:
  • Skriftlig kr 900,- (kr 300,- per delprøve)
  • Muntlig kr 900,-

Skolen sender faktura.

PRIVATIST

Nå er privatistportalen åpen for påmeldinger til norskprøvene. 
https://adaptit.enovate.no/adapt-it/ppnorsk#/testcenter/be98b7a645974a9d0145a871d231373a

Vi tar påmelding på skolen for deltakere som går på kurs hos oss.

Neste prøvedato, mai-juni, i 2018

*Samfunnskunnskap/ statsborgerprøve, fredag 04.mai, kl.1200 og fredag, 08.juni, kl.1200 (den siste før sommerferien)
*Vi arrangerer norskprøver på følgende dager:
***For privatister: torsdag 31. mai (skriftlig; lese, lytte, skrive) og fredag 1. juni (muntlig).
***For deltakere ved skolen: torsdag 31. mai (muntlig) og fredag 1. juni (skriftlig; lese, lytte, skrive)