A A A
Tekststørrelse T T T T

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Plikt og rett

 • Er du utlending mellom 16 og 55 år og har fått:
  • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller
  • beskyttelse i en massefluktsituasjon

har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer).
 

 • Er du utlending mellom 16 og 55 år med:
  • oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet, eller
  • oppholdstillatelse som arbeidstaker for en arbeidsgiver i Norge

har du plikt, men ikke rett til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap (til sammen 300 timer). Dette gjelder også for familiemedlemmer som er mellom 16 og 55 år. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen.

 • Øvrige mellom 55 og 67 år har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen.

 

Opplæring/ Arbeidsliv/ Oppholdstillatelse/ Statsborgerskap

Du får opplæring i samfunnskunnskap på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk. Når du har gjennomført kurs, må du ta prøver i begge fag.

Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og ev. statsborgerskap.

Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 400 timer dersom du har behov for det. Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring.

Søknadsskjema finner du her