A A A
Tekststørrelse T T T T

Opus Ringerike (Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad)

Snart ferdig med grunnskole? Hva nå?

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring. Det er ingen søknadsfrist på voksenopplæring, det er løpende inntak, og opplæringen følger ikke nødvendigvis skoleåret. For å få en oversikt over antall søkere, settes det allikevel gjerne en frist for førsteinntak i løpet av våren.

Utdanning.no

Hva vil jeg jobbe med?

Her finner du masse spennende lenker til fag på ulike nivå.

Finn ditt nivå og øv deg på egen hånd:)